Seminarium: Tillgänglig och inkluderande scenkonst för alla

8 november, 2022

Folkteatern Gävleborg/Scen:se och Hudiksvalls kommun bjuder in till: 

Tillgänglig och inkluderande scenkonst för alla!

Ett seminarium med Folkteatern Gävleborg/Scen:se, Kollaborativet och Fritt Spelrum. 
Torsdag den 17 november kl 15.00-16.30 på Hälsinglands Museum 

Seminariet kommer att handla om hur konstupplevelser och pedagogiska metoder kan skapas, utvecklas och kommuniceras för alla barn och unga oavsett funktionalitet eller behov men även hur scenkonsten kan särskilt anpassas för en publik som behöver det. Seminariet riktar sig till er som arbetar med att presentera konst och kultur för barn och unga, till utövande konstnärer, till pedagoger, till er som har en anhörig med någon funktionsvariation samt till en intresserad allmänhet. 

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika! Föranmälan gör du här: malin.frisk@hudiksvall.se
Drop in möjligt i mån av plats. 

Kollaborativet 
Är baserade i Malmö och arbetar i gränssnittet mellan dans, performance, bild- och installationskonst. Grup-pen har en integrerad dialog och samverkan med ett flertal forskare och teoretiker som följer processerna som en del av sitt arbetssätt. De arbetar just nu med ’Jag är tid, jag är rum’, ett flerårigt konstnärligt under-sökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst för och tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. 
http://kollaborativet.se

Fritt Spelrum 
Är baserade i Stockholm och skapar möjligheter för barn inom anpassade skolan att musicera och vill vidga uppfattningen om dessa barns förmåga att själva skapa musik. De vill att eleverna tar plats i de finaste konsert-rummen och på de bästa scenerna. Initiativtagare till Fritt Spelrum är musikern Lucy Rugman som arbetat länge med liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker. 
https://www.lucyrugman.com/projects

Folkteatern Gävleborg/Scen:se 
Ett projekt inom Folkteatern Gävleborg som skapar scenkonst och pedagogik för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Syftet är att alla barn och unga ska få möjligheten att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov. Scen:se använ-der multisensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva metoder som är exklusivt skapade och anpassade för denna målgrupp. Medverkar gör även Dr Gill Brigg som är pedagog, scenkonstnär och forskare har arbetat med projektet Scen:se från starten 2017. Obs! Hon pratar en-bart engelska men tolkning till svenska finns vid behov. 
https://folkteaterngavleborg.se/program/projekt-scense/

Om Barnkulturvecka – Funkis! i Hudiksvall 
Den 14-20 november är det Barnkulturvecka – Funkis! i Hudiksvall och Hudiksvalls kommun satsar extra på kultur för barn och unga med funktionsvariationer. Under veckan erbjuds aktiviteter och scenkonstföreställningar som är anpassade och går att delta i oavsett behov eller funktionalitet. Föreställningar som spelas är ’Jag är tid, jag är rum – en sinnlig upptäcktsresa’ med scen-konstgruppen Kollaborativet och ’Fritt spelrum’ med Lucy Rugman och Gävle Symfoniorkester. Offentliga föreställningar spelas lördag 19 november. 

Biljetter kan bokas här: https://events.magnetevents.com/Event/jag-ar-tid-jag-ar-rum-funkis-49063/ https://events.magnetevents.com/Event/fritt-spelrum-funkis-50223/