Oktober är den kallaste månaden

22 november, 2021

Årligen möts länets kommuner i något vi kallar runda bord-samtal. Tjänstepersoner från kommunerna och representanter från aktörer inom Kultursamverkansmodellen träffas. I samtalen pratar vi om förutsättningar, önskemål, behov och samtidigt utvärderar vi modellen Kultimera. Sandvikens kommun visste redan vad de helst ville prata om och bad representanter från Folkteatern Gävleborg att närvara på deras samtal.

Samtalet resulterade i att Folkteatern Gävleborg sökte medel ur Kultimeras utvecklingspott för att gå vidare med ett pilotprojekt av Sandvikens kommuns idé.

Ur ansökan ur Utvecklingspotten går att läsa:
Alla högstadieskolor har fått en klassuppsättning av Christoffer Carlssons ungdomsbok Oktober är den kallaste månaden, tillsammans med en lärarhandledning med samtalsfrågor och tips på hur klassen kan arbeta med boken. Läsningen är valfri men lärarna uppmuntras att delta och det finns stor möjlighet att väva in projektet i den ordinarie undervisningen i framför allt svenska och bild.

Under vårterminen bjuds sedan alla elever i åk. 8 in klassvis till Kulturcentrum för en fördjupande workshop med fokus på digitalt musikskapande, rumslig gestaltning eller drama.

Samverkansparterna i Sandvikens kommun önskar nu bygga vidare på projektet genom att låta eleverna samarbeta med professionella konstnärer utifrån olika delar av boken. T.ex. med att tillsammans med dem skapa musik/ljud, miljöer/”scenografier”, låta texten gestaltas av skådespelare.

Folkteatern Gävleborgs hemsida kan ni läsa vad medverkande tyckte om projektet!
Där går även att läsa:
Initiativtagare till detta medskapande pilotprojekt är Sandviken kommun, där projektet drivs gemensamt av biblioteket, Litteraturhuset Trampolin samt Kulturskolan och Konsthallen och är en del av Kulturlöftet i Sandvikens kommun.

Med litteraturen som utgångspunkt har frågor om identitet, utanförskap, sexualitet, våld och det sociala arvet lyfts samtidigt som läsning, värdegrund och elevernas egna skapande fått ta stor plats.

Projektet har genomfört med utvecklingsmedel från Kultimera, initierat av Region Gävleborg. Kultimera är ett samarbete mellan åtta kulturaktörer med verksamhet i Gävleborgs län. Aktörerna har ett regionalt uppdrag och ingår i kultursamverkansmodellen.

Projektet lyftes även i media:
Sandvikens lokaltidning
P4 Gävleborg
Arbetarbladet

Fotograf: Tomas van der Kaaij