Rekommendationer musik, dans och teater för och med barn och unga våren 2021!

28 oktober, 2020

Kultur Gävleborg samt Riksteatern Gävleborg ger via Kultimera och vårens skolföreställningar endast rekommendationer vad gäller sittande publik och följer FHM riktlinjer. FHM rekommendationer för skolan är att undvika att samla större elevgrupper och om det är möjligt undvika trängsel men har inga riktlinjer vad gäller publikantal.
Vid workshops tar grupperna inte emot fler än vad som står på Kultimera.se.