KALENDARIUM

26 februari, 2020

Januari

7 januari
Skapande skola – ansökan startar
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

30 januari Stärnkalaset – Teatercentrum Öst
Stockholm
https://stjarnkalaset.se/

31 januari RUS – Riksteatern
Hallunda
http://rus.riksteatern.se/

Februari

1-2 februari
Forum Musik – Riksförbundet för Folkmusik & Dans, Kultur Gävleborg
Bollnäs
https://rfod.se/fragor-och-svar-om-vara-regionala-traffar-i-var/?fbclid=IwAR1Wq5NZPYL6b-aXF9J3gBoHCiE00GcixdtbeCyrNco1ytVONRcarD0x5S0

3 februari
Workshop kring publikutveckling – Folkteatern Gävleborg, Kultur Gävleborg
Plats: Folkteatern Gävleborg, Gävle
https://folkteaterngavleborg.se/program/workshop-kring-publikutveckling/?tillfalle=2020-02-03-0945&fbclid=IwAR3CRq_060nzRCrRcBiQf2W2nPQBFRnrAIj0-C1ZlKzJSQbAT56OFrk2nGs#boka

4 februari
Skapande skola – Sista dagen för ansökan
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

5-8 februari
Folk och Kultur
Eskilstuna
https://folkochkultur.se/

Mars

11-13 mars
Barnkultursymposium – Centrum för barnkulturforskning
Stockholm
https://www.buv.su.se/cbk/om-oss/evenemang/barnkulturellt-symposium/%C3%A5rligt-symposium-om-barnkultur-1.42645

31 mars
Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom – Sista dagen för ansökan vår
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/

25-27 mars
Kulturskoledagarna – Kulturskolerådet
Solna
https://www.kulturskoleradet.se/sv/konferens/kulturskoledagarna

30 mars
Kunskapsdagar Kultur och Hälsa – Kultur Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Scen:se
Plats: Folkteatern Gävleborg, Gävle
https://www.regiongavleborg.se/kultur/tvarperspektiv/kultur-och-halsa/kunskapsdagar/kunskapsdagar-kultur-och-halsa-i-gavleborg-2020/

April

21-22 april
Barnrättsdagarna – Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Örebro
http://www.barnrattsdagarna.se/

22-23 April
Regionala Utbudsdagar – Kultimera
Länsmuseet Gävleborg, Gävle
Mer info kommer

25 april Kulturting – Kultur Gävleborg
Hudiksvall
https://www.regiongavleborg.se/kulturting?fbclid=IwAR1VC4anUSQzSP53KskcjiolD2-knMP7KMtmP37N7Pzn3MaqqAnZ1AchhEM

Maj

13-16 maj
Bibu
Helsingborg
https://bibu.se/sv

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

15 oktober
Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom – Sista dagen för ansökan höst
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/

Regionala utbudsdagar – Kultimera

November

December