Konst- och kulturutbud – INSTÄLLT

24 februari, 2020

Utbudsdagarna 22-23 april är inställda men vi arbetar på att kunna presentera utbudet i en digital form.
Materialet kommer skickas ut vi mail och presenteras här på Kultimera.se så snart det är klart.


Konst och kultur för barn och unga i Gävleborg
Barn och ungas rätt till att uppleva och skapa konst och kultur.

Konst- och kulturutbud för barn och unga presenteras den 22-23 april 2020 på Länsmuseet Gävleborg.
Varmt välkommen att delta i dessa dagar med ett brett utbud för barn och unga! På plats finns representanter från Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Riksteatern Gävleborg, Litteraturhuset Trampolin och Kultur Gävleborg (Konst, Hemslöjd, Världsarv, Litteratur, Bibliotek och Scenkonst).

Utbudsdagarna vänder sig till kultursamordnare, pedagoger och andra intresserade av att beställa barn- och ungdomskultur.

Är du pedagog?
Hur kan du arbeta pedagogiskt med konst och kultur tillsammans med barn och unga? Det här ett tillfälle för dig att under 2 dagar få idéer och tips för hur du kan skapa tillfällen för barn och unga att möta konst och kultur. Gör din verksamhet rik på upplevelser och lär ut om alla olika sätt att uttrycka sig på!  

Program 22 april

Program 23 april 


Anmälan är öppen till och med onsdag 8 april.
I anmälan ingår; för och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand.

Avbokning måste ske senast 14 dagar före utbudsdagarna, vid senare avbokning faktureras en avgift; 250 kr för 1 dag och 325 kr för 2 dagar.

Nytt utbud från scenkonsten släpps den 1 april 2020 och kan beställas fram till den 13 maj. Övrigas utbud finns öppet antingen årligen eller under angiven period på www.kultimera.se.