Världsarvet Hälsingegårdar ger spännande samarbeten i skolan

4 november, 2019

Ur intervjun på www.regiongavleborg.se/halsingegardar:
Kunskap om världsarven är och ska vara en prioriterad fråga. Därför bör alla elever i länet någon gång under sin skolgång på ett eller annat sätt komma i kontakt med världsarv och Hälsingegårdar. Lisen Alsing arbetar som bildlärare på Kilafors skola. Hon har sett möjligheterna med världsarvet och hennes engagemang leder nu till spännande samarbeten över ämnesgränserna.

https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar/aktuellt2/varldsarvet-halsingegardar-ger-spannande-samarbeten-i-skolan/?fbclid=IwAR2o3NvwwKYtpWpb6l6YO7_EqoEGb1zfDuzsLbNlEbDNmXVTi-RYiLbYdyg