Film i skolan – dagen!

26 mars, 2019
Illustration: film i skolan-dagen 30 oktober 2019 sandviken
Lena Ostermann

En filmpedagogisk inspirationsdag för dig som arbetar inom skola, utbildning, bibliotek och kultur. Med utgångspunkt i temat språk undersöker vi film som förutsättning för inkludering i samhället.

I samarbete med Svenska Filminstitutet och Sandvikens kommun bjuder vi in till en fullspäckad fortbildningsdag med inspirerande och tankeväckande föreläsningar och samtal om det filmiska språkets historia och utveckling, via filmens roll i klassrummet, till dess möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken.

Dagen kommer även att erbjuda konkreta seminarier, både för pedagoger som vill fortsätta att jobba med filmen i klassrummet efter ett skolbiobesök och för bibliotekspersonal som vill utveckla sitt arbete med film.
Deltagande är gratis, men observera att vi fakturerar 300kr om man uteblir utan att avboka.

Här finns mer information och anmälan!