Workshop med Folkungar

FOLKUNGAR
Folkmusikworkshop för unga

En workshop med FolkUngarteamet i en skolklass är ett glädjefyllt musikaliskt möte där vi hoppsar, tramsar, dansar, spelar och sjunger. Grunden är folkmusiken men kryddad med moderna arrangemang och barnens egna tolkningar. Barnen får upptäcka spelglädjen och använda sin kreativitet, uppleva gruppdynamik, lyhörd­het och nya uttryck för att ha roligt och spela instrument tillsammans. De får ha riktigt roligt med folkmusiken och varandra.

FolkUngars instrumentbank följer med vid varje besök. Där finns instrument att låna till alla, fioler och guitaleles. Instrumenten är stämda i färdiga ack­ord och färgmärkta för att det ska låta bra och vara lätt att spela med på en gång.

Från barnens idéer arrangerar vi musiken tillsammans. Här finns inget rätt och fel, allt är til­låtet. Klassen får också, med hjälp av en kreativ metod, göra en egen text om ett ämne som berör just dem. Här finns möjlighet att i förväg bestämma vad texten ska handla om utifrån ett önskat tema. Låten spelas in med en portabel musikstudio och läggs ut på www.folkungar.se, där barnen kan lyssna på sin låt eller ladda ner den en vecka efter vårt besök. Sedan kan klassen fortsätta att arbeta med sin låt att göra fler verser på melodin eller varför inte en egen musikvideo.

I korthet går en workshop till så här:

– uppvärmning/lära känna

– sångutlärning och kanske en liten bakgrund till låten, spelmannen, platsen den kommer från

– vi visar hur man spelar på instrumenten

– delar ut instrument och eleverna får prova

– hela klassen sjunger och spelar tillsammans

– barnen får göra sin egen text till den gamla melodin och öva in den

– instrumentbyte, öva

– inspelning

– allt avslutas med att klassen dansar ut till glada hoppsasteg (man kan nämligen inte hoppsa å va sur!).

 

Medverkande: Eiwor Kjellberg, Emil Skogh, Ian Carr och Anna Ekborg

SKAPANDE SKOLA:

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn tillgång till kulturens alla uttrycksformer och eget skapande genom möten med kvalitativ och professionell kultur. Detta för att vidga vyer, inspirera, ge perspektiv, förståelse och nya uttrycksmedel. Kulturrådet fördelar årligen bidraget på cirka 170 miljoner kronor till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari. (www.kulturradet.se/Skapande-skola/)

FolkUngar passar ypperligt för ett Skapande Skola-projekt och många av skolorna vi besökt har blivit beviljade stöd för detta. Folkungar hjälper gärna till med att utforma er ansökan!

Sedan våren 2017 har vi arbetat med ett mer fördjupat arbetssätt anpassat för just skapande skola och elevernas eget skapande – FolkUngar på Scen.

Kontaktuppgifter

Margareta Norberg

Producent

070-5155982

margareta.norberg@regiongavleborg.se

 

Spelperiod: V.45 2020

 

När man beställer en heldag med Folkungar så kan man få antingen bara föreställningen, men också t.ex. 2 föreställningar och en workshop! Pussla med workshops och föreställningar som det blir bäst för er, men spelplatsen/skolan måste vara densamma under dagen. (Max 3 aktiviteter/dag)

Pris/dag: 12 500kr

(Se även info under ”Den magiska stormflöjten)

 

Teknisk information

Målgrupp: år 2-6 (kan anpassas för äldre eller yngre deltagare)
Publikantal: Max 30 barn
Lokal: Samlingssal eller liknande utan scen
Speltid: Workshops med Folkungar kan varieras tidsmässigt med 90 min eller 70 min per pass.
Byggtid/rivtid: 60 min/60 min
Övrigt:   En spelplats per dag