Ordmagi i Litteraturlabbet

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Vill du utveckla skrivandet med barn och unga? I Litteraturlabbet använder vi estetiska metoder för att skapa lustfyllda litteraturlaborationer. Prenumerera på vårt inspirationsmaterial och pedagogiska handledningar från Litteraturhuset Trampolin!

Vad är Litteraturlabbet? Litteraturlabbet är samlingsnamnet för Trampolins nya satsning på skrivande med barn och unga. I Litteraturlabbet utforskar vi skivande och skapar lustfyllda metoder som passar för barn och unga. Genom att med estetiska uttryckssätt laborera med ord, bokstäver, berättelser, bilder, föremål m.m. skapar vi texter.  Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten. Hur bygger man karaktärer med ett klädrace, och skapar intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen. Hur trollar man fram en berättelse?

Prenumerera och laborera! Vill du inspireras av vårt utforskande arbetssätt inom skivande har du nu möjlighet att prenumerera på Litteraturlabbet. Vi skickar ut förslag på kreativa skrivprojekt, inspirerande handledningar och instruktioner till skapande workshoppar. Med detta som hjälp kan du starta upp egna skrivargrupper, fylla på din idébank och laborera vidare med skrivandet på din arbetsplats.

Digitala nätverksträffar! Vi anordnar också digitala träffar via Teams under ledning av Ulrika Goude Westby verksamhetsutvecklare på Trampolin. I detta nätverk delar vi idéer, dilemman och testar på olika laborativa skrivlekar för att utveckla arbetet med skrivande för barn och unga.

Anmäl dig nu på studs! Ta chansen att utforska skrivandet tillsammans med oss på Trampolin. Skicka in ditt namn, arbetsplats och mailadress till ulrika.goude@sandviken.se.

Foto: Stefan Estassy

Vilka är vi? Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som arbetar med att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling med hjälp av estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Litteraturhuset Trampolin ligger i Kulturcentrum i Sandviken och startade 2014. På Trampolin arbetar idag verksamhetsutvecklarna Ulrika, Katarina och Ingeborg. Läs mer om Trampolin på vår hemsida eller följ vår blogg Litteraturhusbloggen.

Kontaktuppgifter

Ulrika Goude Westby
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 072 – 225 38 46
E-post: ulrika.goude@sandviken.se

Tillgänglig period: Hösten 2020

Pris: Kostnadsfritt

Målgrupp/ålder: Prenumeration för förskola/skola/bibliotek etc. som arbetar med skrivande för barn och unga

Övrigt: Vill ni veta mer om Trampolins verksamhet kan ni läsa boken Trampolinmodellen. Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling (2018). Den finns att beställa gratis från oss.

Boken om Trampolinmodellen