Uppsökande konstpedagogik: Sätt ord på konsten

Vad händer när konst möter ord? Vilka typer av texter kan ett konstverk inspirera till? Projektet Sätt ord på konsten är ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet. Inom ramen för projektet erbjuds uppsökande workshops med fokus på bildanalys och kreativt skrivande.

Vad händer när konst möter ord? Vilka typer av texter kan ett konstverk inspirera till? Projektet Sätt ord på konsten är ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet. 

Inom ramen för projektet får utvalda verk från regionens konstsamling möta nyproducerade litterära texter. Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt och att ge publiken möjlighet att genom de litterära texterna upptäcka nya aspekter hos verken.

2020 års upplaga av projektet utgår från skulpturen Man Looking Up av Sean Henry som står utanför Gävle sjukhus. Studenter från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje har skrivit texter utifrån verket, såväl dikter som prosa, som sedan blivit inlästa av Folkteatern Gävleborg.  Projektet resulterar i den digitala utställningen Man ser upp.

Nu får skolelever i åldern 11 – 14 runt om i Gävleborg testa på samma metod, och samtidigt lära känna den offentliga konsten, antingen i sin egen hemkommun eller ett urval av verk som ingår i den regionala konstsamlingen.

Genom att sätta ord på konsten får eleverna en möjlighet att närma sig konsten på ett kreativt sätt och själva äga tolkningen av konstverken. Om en skulptur kunde skriva brev – vad hade den då velat säga? Kan en målning eller fotografi inspirera till en dikt eller ett nytt ordspråk? Genom skrivövningarna stärker deltagarna både sitt bildseende och sin språkliga förmåga.

Alternativ 1

Tillsammans med en konstpedagog tittar gruppen på offentlig konst på skolområdet eller i skolans närmiljö. Tillbaka i klassrummet tittar vi på den digitala utställningen Man ser upp och arbetar med diskussionsfrågor och kreativa skrivövningar.

Tidsåtgång: 1,5 -2 timmar.

 Alternativ 2

Besök av konstpedagog i klassrummet som har tagit med sig löskonst från den regionala samlingen (mindre portabla konstverk som till exempel måleri, objekt eller videoverk). Vi tittar på den digitala utställningen Man ser upp och arbetar med diskussionsfrågor och kreativa skrivövningar utifrån konstverken.

Tidsåtgången kan anpassas efter lektionslängden.

 

Har du några frågor eller villa bolla något kring upplägget? Tveka inte att höra av dig!

Kontaktuppgifter

Ellinor Ahlstrand

Konstpedagog, Kultur Gävleborg
072-516 87 70
ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se

Tillgänglig period: Vecka 39 – 43 tisdagar, onsdagar (10 bokningsbara tillfällen)
Pris skol/offentlig:
Kostnadsfritt

Medverkande: Ellinor Ahlstrand, konstpedagog, Kultur Gävleborg
Webbsida:
Sätt ord på konsten på Kultur Gävleborgs hemsida

Teknisk information

Målgrupp/ålder: mellan – högstadium
Publikantal/max antal deltagare:
helklass
Speltid/längd:
1 – 2 timmar (beroende på upplägg)
Förberedelser: Ingen förberedelse krävs
Utrustning/resurs som ska finnas på plats:
Skrivutrustning och projektor i klassrummet