Starta en Fantasifabrik

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Arbetar du med barn på förskola eller bibliotek? Är du nyfiken på hur man kan levandegöra berättelser med hjälp av drama, musik och film? Vill du ha inspiration till att skapa utifrån olika teman och ge barnens berättelser liv genom digitala verktyg? Starta en Fantasifabrik med hjälp av vår digitala handledning!

Vad är en Fantasifabrik? Fantasifabriken är ett koncept som tagits fram av Litteraturhuset Trampolin i Sandviken. Nu vill vi från Trampolin sprida konceptet i Gävleborgs län och inspirera er till att starta egna Fantasifabriker. Konceptet bygger på berättande- och skaparworkshoppar utformade för barn 3-5 år där vi levandegör bilderböcker med hjälp av bland annat musik, film, rörelse och drama och skapar utifrån olika teman. Barnens egna berättelser lyfts fram med hjälp av olika digitala verktyg, exempelvis genom appar och tekniker som Stop motion, Green Screen och iMovie.

Prenumerera på vår digitala handledning! Nu finns möjligheten att prenumerera på vårt inspirerande handledningsmaterial till Fantasifabriken. Trampolin kommer i höst att skicka ut konkreta tips och idéer på hur ni ute på förskolor, bibliotek eller annan barnverksamhet kan arbeta utifrån detta koncept. Med handledningarna som hjälp kan ni starta upp egna Fantasifabriker. Materialet skickas regelbundet ut via mejl och innehåller igångsättande metodfilmer, förslag på bilderböcker och instruktioner till skapande workshoppar etc. Allt med koppling till förskolans läroplan. Anmäl dig till prenumerationen via mejl till katarina.a.eriksson@sandviken.se. Startdatum för utskicken är den 15 september 2020.

Digital support och inspiration från Trampolin! Under hösten kommer vi även att erbjuda digitala fortbildningstillfällen via Teams. Fortbildningen leds av verksamhetsutvecklarna på Trampolin och har som syfte att fördjupa det handledningsmaterial som vi skickar ut. Datum och former för detta skickas ut i prenumerationsutskicken (se ovan).

Vilka är vi? Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som arbetar med att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling med hjälp av estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Litteraturhuset Trampolin ligger i Kulturcentrum i Sandviken och startade 2014. På Trampolin arbetar idag verksamhetsutvecklarna Ulrika, Katarina och Ingeborg. Läs mer om Trampolin på vår hemsida eller följ vår blogg Litteraturhusbloggen.

Vi levandegör bilderböcker och skapar med Ipads
Vi skapar gärna med återvunnet material
I Fantasifabriken har vi färgglada overaller på oss
Vi utgår från bilderböcker och olika teman

Kontaktuppgifter

Katarina Eriksson
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 026-241145
E-post: katarina.a.eriksson@sandviken.se

Tillgänglig period: Hösten 2020

Prenumeration på handledningsmaterial och fortbildning utifrån konceptet Fantasifabriken. Anmäl dig till prenumerationen via mejl till katarina.a.eriksson@sandviken.se. Startdatum för utskicken är den 15 september 2020.

Pris: Kostnadsfritt

Teknisk information

Målgrupp/ålder: Handledning samt fortbildning för förskola/bibliotek etc. som arbetar med barn 3-5 år

Övrigt: Läs mer om Trampolin i boken om Trampolinmodellen. Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och skrivutveckling