Stadsvandring tema lokalhistoria med Arkiv Gävleborg

ARKIV GäVLEBORG
Hur har det sett ut i staden? Vad har hänt på olika platser? Hur kan vi veta att det var loppcirkus i Centralpalatset? Vilka badregler gällde i badhuset? Under stadsvandringen i centrala Gävle eller centrala Sandviken får barn och unga svar på dessa frågor och lär sig mer om vår lokala historia via olika källor.

Arkiv Gävleborg har många källor som kan berätta om vår lokala historia. Under stadsvandringen visar vi fotografier från förr av platser vi besöker och jämför med det vi ser. Vi tittar även i andra källor från arkivet som berättar om stadslivet tidigare. Eleverna får träna på att studera likheter och skillnader i stadsmiljön förr och nu.

Eleverna kommer att få vara aktiva med några enklare uppgifter under vandringen.

För mer information besök vår aktuella sida för skola och lärande https://arkivgavleborg.se/for-skolor/

Kontaktuppgifter

Arkivpedagog:

 

arkivet@arkivgavleborg.se

Telefon 026-10 88 70

Tillgänglig period: Kan bokas hela läsåret, men är lämpligast i början av höstterminen och slutet av vårterminen när vädret förhoppningsvis är bra.
Pris:
Kostnadsfritt

 

Medverkande: Arkivpedagog

 

 

 

Teknisk information

Målgrupp/ålder: Åk 3-6. Visningen har tydlig koppling till centralt innehåll i historia och passar särskilt bra när åk 3 läser om hemortens historia.
Publikantal/max antal deltagare:
Helklass ca 25 elever
längd:
60 min
Förberedelser: Ingen förberedelse krävs, men besöket blir mer givande om eleverna har tränat på några fotouppgifter innan vandringen. Uppgifter mejlas till pedagog i samband med bokningen.
Resurs som ska finnas på plats: 
Medföljande pedagog som hjälper till att hålla ihop gruppen. 
Övrigt: 
Vi kommer att röra oss i stadsmiljö där en del trafik kan förekomma.