Stadsvandring tema historiebruk med Arkiv Gävleborg

ARKIV GäVLEBORG
Varför finns det en staty av en viss person? Varför heter gatan så? Vad har hänt på den här platsen? Vi vandrar runt i Gävle eller i Sandviken och tittar på historiska spår i staden och lär oss mer om deras tillkomst.

 

 

Under stadsvandringen i centrala Gävle eller centrala Sandviken förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar även historiska källor och källanvändning med hjälp av materialet som finns i arkivet.

Denna visning kan göras på flera olika sätt. Här är två förslag:

  • Ett alternativ är att arkivpedagogen är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vissa elevaktiva inslag, men ingen förberedelse krävs från elever och lärare.
  • Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen, men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet och jobba med det, antingen på plats på Arkiv Gävleborg där eleverna får möjlighet att se originaldokument eller på skolan genom att ta del av dokumenten digitalt. I detta alternativ är visningen uppdelad på två delmoment.

Ytterligare anpassning kan göras utifrån gruppen och speciella önskemål. Det kan till exempel gälla anpassning av svårighetsgrad eller varifrån elevgruppen kommer.

För mer information besök vår aktuella sida för skola och lärande  https://arkivgavleborg.se/for-skolor/

Kontaktuppgifter

Arkivpedagog:

 

arkivet@arkivgavleborg.se

Telefon 026-10 88 70

Tillgänglig period: Kan bokas hela läsåret, men är lämpligast i början av höstterminen och slutet av vårterminen när vädret förhoppningsvis är bra.
Pris:
Kostnadsfritt

 

Medverkande: Arkivpedagog

 

Teknisk information

Målgrupp/ålder: Åk 7-9, gymnasiet. Visningen har en tydlig koppling till historiebruk och källanvändning, centralt innehåll i kursplanen för historia. 
Publikantal/max antal deltagare:
Helklass ca 25 elever
längd:
90 min om visningen görs vid ett tillfälle och pedagog från arkivet är guide.
Förberedelser: Ingen förberedelse krävs om pedagog från arkivet är guide.
Resurs som ska finnas på plats: 
Medföljande pedagog som hjälper till att hålla ihop gruppen.