Gör en låt

ANDERS ÅGREN
En kreativ rolig timme som tar dig genom en låtskrivares dilemma. Vi skriver en gemensam sång!

 

Gör en låt är en workshop för skolklasser där Anders Ågren, tillsammans med klassen, skapar en låt med text och musik.

Till ett enkelt komp sjunger klassen gemensamt in sin sång i datorn. Eleverna väljer sen vilka instrument som ska ingå, hur arrangemanget skall vara. slutligen spelas allt in och levereras som en fullt arrangerad låt till klassen på MP3 och/eller CD.

Eleverna tillgodogör sig kunskap i harmonilära, arrangering, sång, komposition, textskrivning, samtidigt som dom troligtvis har skrattat minst 20 minuter av den utsatta timmen. Anders har under åren gjort denna workshop över 500 gånger landet runt och det har alltid resulterat i en färdig låt.

Kontaktuppgifter


Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-5165957
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Spelperiod:

Vår 2023 v. 3-9

Pris skol:  1.500 kr 1 fst
2.800 kr (2 fst på samma skola)
4.300 kr (3 fst på samma skola)
4.300 kr (Max 2 fst/dag vid byte av skola

Medverkande: Anders Ågren

 

Teknisk information

Målgrupp: åk 1-6

Publikantal: ca 20-25 st

Speltid: 60 minuter

Lokal: Klassrum eller liknande

El: 220 V

Övrigt: Tillgång till ett bord ca 1×1 m, Whiteboard, blädderblock eller liknande för textskrivning.

Byggtid: 30 minuter

Rivtid: 15 minuter