Film i skolan-dagen 30 oktober 2019

KULTUR GäVLEBORG
En filmpedagogisk inspirationsdag för dig som arbetar inom skola, utbildning, bibliotek och kultur. Med utgångspunkt i temat språk undersöker vi film som förutsättning för inkludering i samhället.

I samarbete med Svenska Filminstitutet och Sandvikens kommun bjuder vi in till en fullspäckad fortbildningsdag med inspirerande och tankeväckande föreläsningar och samtal om det filmiska språkets historia och utveckling, via filmens roll i klassrummet, till dess möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken. Dagen kommer även att erbjuda konkreta seminarier, både för pedagoger som vill fortsätta att jobba med filmen i klassrummet efter ett skolbiobesök och för bibliotekspersonal som vill utveckla sitt arbete med film.

Deltagande är gratis, men observera att vi fakturerar 300kr om man uteblir utan att avboka.

Här finns mer information.

Programmet:

Förmiddag: Biograf Grand, Sandviken

09:00 Incheckning och morgonmingel

09:30 Introduktion till dagen (Henrik Harrysson)

09:45 Filmens möjlighet att rädda minoritetsspråken (Malin Nygren, Svenska Filminstitutet)

Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken – och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.

10:00 Filmvisning: Turpa kiinni minun haters (Regi: Jon Blåhed)

Maja bor i Stockholm men ett dödsfall inom familjen tvingar henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hennes syster Sofia som är tillsammans med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en resa där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs på sin spets.

10:45 Språket i hjärtat och örat: Samtal om filmen (Malin Nygren och Jon Blåhed)

Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen ”Turpa Kiinni Minun Haters” var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

11:15 Den rörliga bildens sanningsanspråk (Miriam v. Schantz, Örebro universitet)

Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning filmvetenskap vid Örebro universitet. Miriam undersöker vad som sker när vi ser en film som vi inte vet är dokumentär eller inte. Utifrån idén om åskådarskapskontrakt diskuterar hon den så kallade ’mockumentalitet’ som ett uppluckrat verklighetsbegrepp möjliggör. Relaterat till detta arbetar hon med en metod för att stärka förmågan till kritiskt tänkande kring rörlig bild.

12:15 Lunch – Vi bjuder!

Eftermiddag: Kulturcentrum Sandviken

13:15 VALBART PASS

Skolbio nästa: filmpedagogisk workshop.

En praktisk förberedning på skolbiobesöket för dig som lärare (Maria Katerine Larsson). Maria Katerine Larsson ger en grundläggande inblick i filmpedagogiken och filmsamtalet med barn och unga. Workshoppen inkluderar även visning av filmclips och konkreta frågeställningar som man kan använda sig av när man pratar om film i klassrummet.

124 år av Filmhistoria

Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess historia. Tillsammans med Annika Gillegård från Svenska Filminstitutet undersöker vi filmens språk och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. Hur tolkar vi en films ljud och musik? Hur behandlar film tid och vad finns utanför bilden? Vi samtalar om hur vi kan arbeta vidare med filmhistoria och använda det i undervisningen.

Filmvisning på biblioteket, Filmcentrum
Det här passet är för dig som jobbar på bibliotek och gillar film! Filmcentrum är en av de ledande aktörerna för institutionella rättigheter för film i Sverige och kommer att berätta både om visningsrättigheter, men också om hur man kan jobba tematiskt med film och om deras projekt ”Filmborgarmärket”. Seminariet är en del av Stärkta Bibliotek-projektet kring mer film på HelgeBiblioteken.

14:15 FIKA

14:30 Handlar det om att arbeta med film, eller? (Lena O Magnusson, HiG)
Vad händer när en grupp femteklassare introduceras till filmarbete i skolan – det är en fråga som Lena O Magnusson kommer att diskutera utifrån presentationen av en kort interventionsstudie. Hon beskriver några resultat från forskningsstudien och vill stimulera till en diskussion om filmskapande och vad projekt med film kan innehålla och innebära för skolan och eleverna. Lena O Magnusson är lektor i bildpedagogik på Högskolan i Gävle och hennes forskning riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer.

15:20 Filmvisning: ”Tio minuter äldre” (Annika Gillegård, Filminstitutet)

Annika Gillegård från Svenska Filminstitutet ger en kort sammanfattning från det valbara passet ”124 år av filmhistoria” och visar kortfilmen ”Tio minuter äldre” där vi får se en tre-årig pojke som tittar på dockteater. Hans ansiktsuttryck växlar mellan en rad olika känslor – skräck, glädje, upprymdhet och förväntan. Vi, filmpubliken får aldrig se vad pojken tittar på och vad som utspelar sig på scenen. Hela filmens handling och allt som vi som publik får uppleva är det vi utläser genom känsloyttringarna i pojkens ansikte.

15:40 Skolbio för alla (Malin Nygren, Svenska Filminstitutet)

Malin Nygren presenterar Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj och visar tre rykande färska kampanjfilmer

15:50 Sammanfattning av dagen (Henrik Harrysson)

16:00 Tack och hej!

Kontaktuppgifter

Anmäl dig här

Lena Ostermann, tel 026-531245,

e-post: lena.ostermann@regiongavleborg.se

Anmäl dig här

Film i skolan-dagen tar plats på två olika lokaler i Sandviken den 30 oktober 2019:

Förmiddag: Biograf Grand, Köpmangatan 17

Eftermiddag: Kulturcentrum, Köpmangatan 7