BUSTER!

IVO NILSSON OCH JOHNNY AXELSSON
Stumfilm och Musik!

Skratta och låt er fångas av Buster Keatons stumfilmer med livemusik av Axelsson & Nilsson Duo – modern
konstmusik när den visar sig från sin allra lekfullaste sida. Här får barnen upptäcka den klassiska stumfilmen samtidigt som de bjuds på en ny och spännande klangvärld, perfekt anpassad till filmerna.

De filmer
av Buster Keaton som musikerna valt att komponera ny musik till, skapades för 100 år sedan och är minst
lika roliga och fantasieggande idag. På motsvarande sätt som filmerna alltid ackompanjerades av musiker
i biosalongen framför Axelsson & Nilsson sin musik på varsin sida om filmduken.

Musikerna samtalar med
barnen efteråt om filmernas tillkomst och om hur de har arbetat med att skapa ny musik till dessa.

 

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och
slagverkaren Jonny Axelsson. Genom en unik repertoar, bestående av verk tillägnade
duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas en rikedom av
möjligheter att sätta samman varierade konsertprogram.

Kontaktuppgifter

Producent: Margareta Norberg, 026 155

Spelperiod:  Under 2023, på förfrågan. Ta kontakt med ansvarig producent. 

Pris skol: Efter ök

Pris offentlig: Efter ök

 

Teknisk information

Målgrupp: År 4 – år 9 samt gymnasium (11 – 19 år)
Publikantal: Max 100 elever
Lokal: 5 x 3 meter, aula, samlingslokal eller
liknande
Speltid: ca 40 min
Byggtid/rivtid: 120 min/90 min
El: 230 V,
Övrigt:  Mörkläggning, artisterna har med egen duk om det inte finns duk på plats.

Teknisk information

Filmen “one week” med Buster Keaton, Ivo Nilsson och Johnny Axelsson  från föreställning.