Audition och utbildning av Sångcoacher

RöSTRäTT SåNG På FöRSKOLAN! AUDITION OCH UTBILDNING AV SåNGCOACHER
Är du verksam sångerska/sångare i Gävleborg? Vi söker sångare/sångerskor med olika musikbakgrund och tillräckligt driv och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta barn och pedagoger ute på förskolan.

Är du verksam sångerska/sångare i Gävleborg? Vi söker sångare/sångerskor med olika musikbakgrund och tillräckligt driv och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta barn och pedagoger ute på förskolan.

Som sångcoach ingår man i den na­tionella satsningen Rösträtt – Sång på förskolan, där Kultur Gävleborg kommer att rekrytera och rus­ta regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal ute på förskolan.

Rösträtt – Sång på förskolan startades av UNGA Musik i Syd 2019 och
syftet med hela projektet, som är riktat mot förskolor i Gävleborg, är att barn i förskoleåldern ska få träffa och sjunga tillsammans med en professionell sångerska/sångare i en eller flera musikgenrer.

Anmäl dig till vår audition senast den 10 oktober!

Fem kriterier du behöver uppfylla:

  • Du är skicklig på att sjunga.
  • Du vill möta barn 1–5 år som publik och medskapare.
  • Du har kännedom om barns röster.
  • Du bor i Gävleborg
  • Du skall kunna komma till Gävle för audition den 16 oktober

Det är till din fördel om du kan ackompanjera dig själv och prata svenska, men inget krav, engelska går också bra.

Hur du bör förbereda dej:

Du får besked om din exakta auditiontid 11-12 oktober

På plats möter du en mindre auditionjury bestående av en sångare, en pedagog och en barnmusik-producent. Förutom att framföra två förberedda sånger kommer du att ha ett kort samtal med juryn. Vi räknar med max 20 minuter/ sångare.

Att förbereda:
-En valfri sång, med eller utan komp, som visar dina styrkor som sångare.

-En barnsång, som du framför på ditt sätt. (Kom ihåg att välja en tonart som passar för små barn)

Efter audition väljer juryn ut några sångare. Dessa sångare kommer att få en gemensam Kick off-dag med guidning i Rösträtts-projektets upplägg, coachning och samtal inför förskole-besök samt inspirationsföreläsning av en erfaren sångcoach. Provföreställningar kommer att genomföras.
Sångcoacherna kommer att ingå i Kultimeras utbud.

Vi bjuder på fika under dagen och står för resekostnader inom Gävleborg.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor?

Lotta Hellsten
Producent Musik Barn och Unga
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se
Telefon: 026-155957
Mobil/sms: 070-5165957

Datum och tid:
Lördag 16 oktober kl.10-15

Plats: 
Gävle Konserthus, Bo Lindesalen.

Du får en egen tid på ca 20 min och behöver inte vara på plats hela dagen.
Schema får du den 11-12 oktober.