Att göra sällskapsspel

REGION GäVLEBORG
Spelutvecklare till ditt klassrum - bygg sällskapsspel tillsammans.

Daniel Hallbygård är spelkonstruktör, slöjdare och pedagog som brinner för barnens eget skapande.
Nu finns det möjlighet att få besök av Daniel.
Upplägget är att en klass delas upp i cirka fem elever i varje grupp. Alla grupperna arbetar med ett förslag om idé på ett eget sällskapsspel. Möjlighet till val av olika teman på spelet finns.
Målet är inte ett fulländat sällskapsspel. Målet är erfarenhet och kunskaper om hur det kan gå till att göra ett spel, genomföra en grupprocess, prova på olika material, och att testa sina idéer tillsammans med andra.
Kursplanen i ämnet bild stämmer väl överens med färdigheter som finns i förmågan att göra ett sällskapsspel. Under denna aktivitet får eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förverkliga idéer, använda olika verktyg och material, motivera tillvägagångssätt, att kommunicera med bilder med mera enligt kursplanen.
Spelkonstruktion ger behov av klassiska komponenter i sällskapsspel i flera uppsättningar. Därför finns omålade spelplaner, spelkort, tärningar och spelpjäser.
Aktiviteten kan genomföras i många olika elevgrupper och utvecklas och omformas efter barnens ålder och intressen.

En inspirerad pedagog får gärna ta med sig Daniels arbetssätt till andra klassrum.

Kontaktuppgifter

För att boka ett besök av Daniel ta kontakt med
Josephine Rydberg
Verksamhetsutvecklare – crossmedia
Kultur Gävleborg
Tel: 072-5609575

Tillgänglig period: Under 2024 vid förfrågan

Pris skol/offentlig:
Pris enligt överenskommelse, viss subvention utgår.

Teknisk information
Målgrupp/ålder:
10-15

Publikantal/max antal deltagare: Hel skolklass

Lokal: Klassrum

Längd: 2 pass á 60 min med paus mellan.

Utrustning/resurs som ska finnas på plats:
Ordinarie personal finns aktivt med i salen under hela aktiviteten.
Gärna klassuppsättning sax, linjal, färgpennor.

Övrigt:
Ordinarie personal har gjort elevgrupperna innan besöket. Kommunikation med spelutvecklare och skolan eller annan uppdragsgivare önskas innan besöket gällande lokala förutsättningar, lektionssal med mera. I övrigt krävs inga större förberedelser av skolpersonalen.

Finns speciella önskemål går projektet att omvandla till en yngre målgrupp.