Att göra sällskapsspel

DANIEL HALLBYGåRD
Workshopen börjar med en inledande presentation, lite om mig som spelkonstruktör, historik om sällskapsspelens historia och några tips och anekdoter om storheter bland klassiska spel - följer barnens egna övningar i spelkonstruktion. Det vill säga: barnen får själva i grupp prova på att göra sällskapsspel.

Elevgruppen delas upp i cirka fem elever i varje grupp. Alla grupperna arbetar med ett förslag om idé på ett eget sällskapsspel. Möjlighet till val av olika teman på spelet finns.
Målet är inte ett fulländat sällskapsspel. Målet är erfarenhet och kunskaper om hur det kan gå till att göra ett spel, genomföra en grupprocess, prova på olika material, och att testa sina idéer tillsammans med andra.
Kursplanen i ämnet bild stämmer väl överens med färdigheter som finns i förmågan att göra ett sällskapsspel. Under denna aktivitet får eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förverkliga idéer, använda olika verktyg och material, motivera tillvägagångssätt, att kommunicera med bilder med mera enligt kursplanen.
Spelkonstruktion ger behov av klassiska komponenter i sällskapsspel i flera uppsättningar. Därför finns omålade spelplaner, spelkort, tärningar och spelpjäser. Extra attribut och tillbehör som sax, linjaler, färgpennor samt annan utrustning i bildsalen på exempelvis en skola eller i makerspace på ett bibliotek, berikar fördelaktigt barnens möjligheter till spelutvecklande. Återbruk av exempelvis spelplaner och speltillbehör är ett faktum.
Aktiviteten kan genomföras i många olika elevgrupper och utvecklas och omformas efter barnens ålder och intressen.

Kontaktuppgifter

Josephine Rydberg
Verksamhetsutvecklare – crossmedia
Tel: 072-5609575